Kvalitetspolicy för Lövholmens hemtjänst

Lövholmens hemtjänst AB är ett personligt hemtjänstföretag. Vårt mål är att kunden ska kunna känna trygghet i vardagen. Vi sätter stor vikt på kontinuiteten och att kunden ska känna sig i fokus samt få ett så nära normalt leverne som möjligt. Ledningen och medarbetarna har utbildning och/eller mångårig dokumenterad erfarenhet inom vård och omsorg.

Utifrån kundens behov skapar vi en trygg vardag där ett positivt bemötande från vår personal, kundens integritet, medbestämmande och inflytande är viktiga grundstenar. Vi lägger även stor vikt vid kontaktmannaskap, uppföljning samt kost och nutrition för våra kunder. Vi vill ha god överblick över verksamheten och föra en god dialog och ett nära samarbete med kunderna för att kunna behålla en hög kvalitet, en god kontinuitet samt ständigt förbättra verksamheten.

Vi har utarbetat goda verktyg, riktlinjer och rutiner för att kunna bedriva en väl fungerande hemtjänst. Vi vill skapa ett gott samarbete och en god relation med kommunens socialtjänst, primärvården och våra andra intressenter, med den gemensamma visionen att sätta kundens behov och trygghet i centrum.

Janet Segmen och Sandra Bettoschi
Grundare av Lövholmens hemtjänst.

Erfarenhet i branschen

Väletablerat företag som arbetat med hemtjänst sedan 1 augusti 2006. Företaget är även godkända utförare enligt Socialstyrelsen för personlig assistans sedan 2013. LOV avtal tecknades med Nacka kommun 2009, Stockholm stad 2010, Värmdö kommun 2011.

Yrkeshögskoleutbildad undersköterska. Specialiserade inom geriatrik samt äldre psyk.

Personal och kompetens

Specialkompetens
Vård i livets slutskede, demens, stroke, äldre psyk, Parkinsons sjukdom, psykiska funktionshinder.

Erfarenhet av liknande verksamhet
Mångårig erfarenhet av arbete inom äldre- och handikappomsorg.

Specialkompetens
Barn med funktionshinder, arbete i barnfamiljer, autism, Asperger, psykiska funktions­hinder, missbruk, demenssjukdomar, vård i livets slutskede.